5 žingsniai sėkmingo verslo link
5 žingsniai sėkmingo verslo link

5 žingsniai sėkmingo verslo link

  • Verslo plane aiškiai ir argumentuotai išdėstoma, ko siekia įmonė ir kaip savo tikslus ji planuoja įgyvendinti. Tai patogi
    priemonė sistemiškai apmąstyti savo verslo idėją ir įvertinti ateities perspektyvas.
  •  Pradedant verslą svarbu atsižvelgti į skirtingų verslo formų niuansus.
  •  Verslo pradžia dažnai reikalauja finansinių investicijų. Susipažinkite, kokio tipo veiklas finansuoja skirtingos organizacijos.
  •  "Versli Lietuva“ atstovai teikia nemokamas konsultacijas įmonių steigimo ir kitais verslo pradžios klausimais. Jeigu norite pagalbos pasirenkant verslo formą, ieškant tinkamiausio finansavimo šaltinio ar kyla kitų su verslo pradžia, vystymu susijusių klausimų, kreipkitės!
  •  Pasirinkus verslo sritį, reikia įvertinti, kokių leidimų ar licencijų prireiks, norint ją vykdyti. „Versli Lietuva“ portale rasite 33 atmintines skirtingoms verslo sritims, kuriose pateikta, kokių leidimų reikia kiekvienai sričiai. Čia pateikti keli verslo sričių pavyzdžiai su privalomais leidimais.

Visus infoleidiniai.lt skaitmeninius katalogus  galite rasti ČIA.

About Author

Visi leidiniai